Blog

Đào tạo Tin học chuẩn CNTT cơ bản

CNTT.TH7

1. Giới thiệu: Tin học cơ bản

 • Là khóa học nền tảng hỗ trợ việc tiếp thu dễ dàng các kiến thức Tin học cơ bản.
 • Rèn luyện kỹ năng sử dụng hiệu quả Word, Excel, Powerpoint, Windows, Internet.
 • Trang bị những kiến thức Tin học thiết thực, ứng dụng thường xuyên trong học tập và cuộc sống.

2. Đối tượng tham gia

 • Học viên đang bắt đầu những trải nghiệm về Tin học.
 • Học viên muốn hệ thống lại toàn bộ kiến thức cơ bản trong Tin học.
 • Học viên mong muốn cập nhật những kiến thức Tin học mới đang được sử dụng rộng rãi tại cơ quan, doanh nghiệp.
 • Học viên có nhu cầu tham gia sát hạch chuẩn CNTT cơ bản.

3. Mục tiêu:  Sau khi hoàn thành khóa học, học viên sẽ có khả năng:

 • Nhanh chóng nắm vững tất cả kiến thức cơ bản về máy tính.
 • Xử lý thuần thục các thao tác làm việc và tiện ích trên môi trường Windows.
 • Soạn thảo và trình bày văn bản chuyên nghiệp với Microsoft Word.
 • Tạo lập và trình bày dễ dàng các bảng tính trong Excel.
 • Hiểu rõ và biết cách ứng dụng trong thực tế các hàm và công thức tính toán trên Excel.
 • Xây dựng các bài trình chiếu chuyên nghiệp với PowerPoint.
 • Hiểu rõ về mạng máy tính, hệ điều hành Windows.
 • Thao tác nhanh chóng trên Internet nhằm tiếp cận dễ dàng khoa học kỹ thuật mới.

4. Thời lượng & Học phí

 • Thời gian học: 4 tuần – 6 tuần – 8 tuần.
 • Tổng số tiết: 60 tiết, học trực tiếp trên máy tính và tự học có hỗ trợ E-Learning.
 • Học phí: 700.000 VND/khoá/Hv.

5. Nội dung:

5.1. Hiểu biết về Công nghệ thông tin cơ bản

 • Kiến thức cơ bản về máy tính và mạng máy tính
 • Các ứng dụng của công nghệ thông tin – truyền thông (CNTT -TT)
 • An toàn lao động và bảo vệ môi trường trong sử dụng công nghệ thông tin – truyền thông
 • Các vấn đề an toàn thông tin cơ bản khi làm việc với máy tính
 • Một số vấn đề cơ bản liên quan đến pháp luật trong sử dụng công nghệ thông tin

5.2. Sử dụng máy tính cơ bản

 • Các hiểu biết cơ bản để bắt đầu làm việc với máy tính
 • Làm việc với hệ điều hành
 • Thao tác trong Windows Explorer
 • Thao tác trên màn hình Desktop
 • Control panel
 • Kiểu gõ Tiếng Việt
 • Sử dụng máy in

5.3. Microsoft Word cơ bản 

 • Tổng quan về Microsoft Word
 • Một số thao tác cơ bản và thông dụng
 • Định dạng ký tự
 • Định dạng đoạn văn bản
 • ĐỊnh dạng trang tài liệu
 • Chèn đối tượng vào văn bản
 • Tham chiếu
 • Lập bảng biểu (Table)
 • Hoàn tất văn bản
 • Soạn thông điệp và văn bản hành chính

5.4. Microsoft Powerpoint cơ bản

 • Giới thiệu
 • Các thao tác thêm, xóa slide, chèn hình ảnh
 • Sử dụng định dạng Themes có sẵn
 • Định dạng background
 • Bảng
 • Đưa biểu đồ, sơ đồ tổ chức vào trong trang thuyết trình
 • Thiết lập ứng dụng

5.5. Microsoft Excel cơ bản

 • Tổng quan về Microsoft Excel
 • Định dạng dữ liệu trong Excel
 • Hàm trong bảng tính Excel
 • Biểu đồ
 • Kết xuất và phân phối trang tính, bảng tính

5.6. Sử dụng Internet

 • Kiến thức cơ bản về Internet
 • Sử dụng trình duyệt web
 • Giới thiệu các công cụ tìm kiếm trên web (google, bing)
 • Kỹ năng tìm kiếm
 • Sử dụng thư điện tử
 • Một số dạng truyền thông số thông dụng
 • An toàn thông tin

5.7. Ôn tập

6. Chứng chỉ

Học viên thi đạt kết quả cuối môn học sẽ được cấp chứng chỉ “Ứng dụng CNTT Cơ bản” thay cho Chứng chỉ A/B/C theo Thông tư Liên tịch số 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Thông tin và Truyền thông.

Trugn tâm hỗ trợ đăng ký cho tất cả các học viên có nguyện vọng tại Hội đồng thi của Trường ĐH Cần Thơ hoặc ĐH Kiên Giang./.

CNTT.2017-06-09_1

Advertisements